numConference TitleDateCity
1اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار2014-11-20تبریز
2اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار2014-11-20تبریز
3همایش ملی\"کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر دانشگاه و صنعت2014-03-09بابلسر
4اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان2014-02-27رامسر
5ششمین همایش ملی مدیریت دانش2014-02-25تهران
6کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت2014-01-14تهران
7ششمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش2013-10-10
8دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین2013-09-14گرگان
9چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران2013-05-22مشهد
10پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها2013-05-22تهران
11آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها2013-01-20تهران
12اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی2012-08-29اصفهان
13نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین2012-08-26
14ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی2012-05-02تهران
15نخستین همایش کشوری آسیب شناسی آموزش سازمانی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان ها2012-02-25تهران
16پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان2012-01-31کرمان
17اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها2012-01-04
18دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری2011-12-18تهران
19اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم تربیت2011-11-23مشهد
20نخستین همایش ملی \"آموزش در ایران 1404\"2011-10-30تهران
21دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران2011-05-19
22اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه2011-05-04تهران
23همایش ملی آموزش در علوم پزشکی2011-04-21
24سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی2010-02-17مشهد
25کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری2009-04-22مشهد
26نظارت و ارزیابی آموزش عالی2009-03-11تهران